Công nghệ quét mã vạch

-27%
Đầu đọc mã vạch đa tia HUGO 2600
2.750.000 Đ
3.750.000 Đ
-11%
zebex z6170
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6170
3.950.000 Đ
4.450.000 Đ
-24%
may-quet-ma-vach-zebra-symbol-ds6708. may-quet-ma-vach-zebra-symbol-ds6708 may-quet-ma-vach-zebra-symbol-ds6708 may-quet-ma-vach-zebra-symbol-ds6708 may-quet-ma-vach-zebra-symbol-ds6708
Máy quét mã vạch Zebra Symbol DS6708
4.730.000 Đ
6.200.000 Đ