Đầu đọc mã vạch 2D

Đầu đọc mã vạch 2D là loại máy quét mã vạch 2 chiều (2D) như PDF-417, Maxicode, Data Matrix, Softstrip, Vericode v.v... và các loại mã vạch 1D.Máy quét mã vạch 2D có tia quét sáng vuông vức, tròn, hoặc chiếu sáng 1 vùng.. 

Ứng dụng: Đầu đọc mã vạch 2D (mã vạch 2 chiều) được sử dụng trong lĩnh vực y tế, sản xuất, logistic...Tại Việt Nam,

Thietbibanhang.net phân phối các sản phẩm máy quét 2D chuyên dụng cho bệnh viện như Zebra DS9208, Đầu đọc YJ4600, thương hiệu Honeywell Xenon hay Datalogic,...