Đầu đọc mã vạch Hugo

Đầu đọc mã vạch Hugo là một trong những loại đầu đọc mã vạch thương hiệu nổi tiếng, được nhiều người tin dùng. 

Đầu đọc mã vạch Hugo có một số dòng sản phẩm phổ biến gồm:

- Đầu đọc mã vạch Hugo 2605

- Đầu đọc mã vạch Hugo 2606

- Đầu đọc mã vạch Hugo 2600

- Đầu đọc mã vạch Hugo 6023

TÌM KIẾM NHANH