Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Đầu đọc mã vạch Zebex

Chế độ quét
Cổng kết nối
Công nghệ
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Hình thức sử dụng
Kiểu kết nối
Số tia quét
Thương Hiệu
Tốc độ quét