Mới nhất

Zebra DS4608
Giảm 13%
3.400.000 VNĐ 2.960.000 VNĐ
Honeywell 1470GHD
2.500.000 VNĐ
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Cổng kết nốiUSB Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Hình thức sử dụngCầm tay
2.990.000 VNĐ
Giới hạn theo giá (VNĐ)3 triệu - 5 triệu Cổng kết nốiUSB Xuất XứMỹ Bảo Hành12 tháng Hình thức sử dụngĐể bàn
55.000 VNĐ
SC-7130-1D
Liên hệ để biết giá
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-7130-2D
2.900.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-B003
730.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-B003
1.903.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-870W
Giảm 13%
1.590.000 VNĐ 1.390.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Cổng kết nốiUSB Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng
SC-870G
980.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Cổng kết nốiUSB Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng
SC-830G
715.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Cổng kết nốiUSB Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng
SC-830W
1.100.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-880G
1.903.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-880W
2.420.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-2018
1.705.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC- 6900
600.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-1202- 2D
1.350.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-2013
340.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-760S
360.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
SC-750
550.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Cổng kết nốiUSB Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng
SC-1202-1D
370.000 VNĐ
ColorsBlack Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu Xuất XứTrung Quốc Bảo Hành12 tháng Tốc độ quét< 300 scan/s
PT-380
1.650.000 VNĐ
ColorsBlack Weight288g Dimensions (W x H x D) 131 × 107 × 58 Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Cổng kết nốiUSB + Bluetooth
PT-280
1.100.000 VNĐ
ColorsBlack Weight288 gram Dimensions (W x H x D): 131 × 107 × 58 Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Cổng kết nốiUSB + Bluetooth
S-105TU
1.419.000 VNĐ
ColorsBlack Weight1,4 Kg Dimensions (W x H x D)215 × 145 × 155 Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Cổng kết nốiLAN, USB, RJ11
GP-2120TU
1.210.000 VNĐ
ColorsBlack Weight1 Kg Dimensions (W x H x D)169 X 130 X 129 Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Cổng kết nốiUSB
GP-1324D
2.200.000 VNĐ
ColorsBlack Weight2,1 Kg Dimensions (W x H x D)285 x 180 x 210 Giới hạn theo giá (VNĐ)1 triệu - 2 triệu Cổng kết nốiUSB