Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Mục được đánh dấu với thẻ "máy in mã vạch":

Sản phẩm

Godex G500
Giảm 26%
Action
4.190.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Bộ nhớ RAM4 MB
XP-350B
Giảm 43%
Action
2.600.000 VNĐ 1.490.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
G530
Giảm 14%
Action
5.900.000 VNĐ 5.050.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Bộ nhớ RAM8 MB
XP-365B
Giảm 26%
1.800.000 VNĐ 1.330.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột