Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Đầu đọc mã vạch

Datalogic QW2100
Liên hệ để biết giá
Datalogic QD2330
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-3191LE
Liên hệ để biết giá
Z-3192SR
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-3191BT
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-3192BT
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-3392BT
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-5130
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-5152SR
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-5252SR
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-8082
Liên hệ để biết giá
Symble SB-6258
Liên hệ để biết giá
C-41-USB-HID-WHT
Liên hệ để biết giá
C-41S-USB-HID-BLK
Liên hệ để biết giá
OPN-2001 1D
Liên hệ để biết giá
C-40-USB-HID-AM-V-WHT
Liên hệ để biết giá
OPN-2006 1D
Liên hệ để biết giá
OPR-3201
Liên hệ để biết giá
OPN-4000i (1D) CCD
Liên hệ để biết giá
OPR-2001
Liên hệ để biết giá
OPN-3002i (2D)
Liên hệ để biết giá
L-51X
Liên hệ để biết giá
GPS4400
Liên hệ để biết giá
PX-20 (2D)
Liên hệ để biết giá
Opticon L-22X
Liên hệ để biết giá
GBT4430
Liên hệ để biết giá
QBT2400
Liên hệ để biết giá
QBT2400
Liên hệ để biết giá
OPC-3301i (1D)
Liên hệ để biết giá
Opticon H27-1D
Liên hệ để biết giá
H27-2D
Liên hệ để biết giá
H28-2D-Wifi
Liên hệ để biết giá
H28-2D-4G
Liên hệ để biết giá
H29-2D-wifi
Liên hệ để biết giá
H29-2D-4G
Liên hệ để biết giá
H22-1D Numeric
Liên hệ để biết giá
H22-2D Numeric
Liên hệ để biết giá
H21-1D Numeric
Liên hệ để biết giá
H21-2D Numeric
Liên hệ để biết giá
NLV-1001-USBHID
Liên hệ để biết giá
SB-2258
Liên hệ để biết giá
Opticon NLV-3101-USB
Liên hệ để biết giá
SB-600
Liên hệ để biết giá
NLV-3101-RS232C
Liên hệ để biết giá
SB-2258W
Liên hệ để biết giá
F-70 RS232C+ PS
Liên hệ để biết giá
NLV-4001
Liên hệ để biết giá
Dolphin 6110
Liên hệ để biết giá
Dolphin 6500
Liên hệ để biết giá
MC3200
Liên hệ để biết giá
MC9200
Liên hệ để biết giá
TC55
Liên hệ để biết giá
Cipherlab 1266
Liên hệ để biết giá
L50C
Liên hệ để biết giá
Hugo 2606
Đầu đọc mã vạch Hugo 2606
Giảm 41%
(1)
1.100.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SB-1258
739.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z3100
829.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-3100F
Giảm 21%
1.050.000 VNĐ 830.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-3220
889.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Hugo AT18
1.200.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Datacode AT18
1.200.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Datalogic QW - 2120
1.329.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex ZM-800ST
1.480.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SB-1358
1.490.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra LS2208
1.690.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
MS-1250G
1.745.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-3190
1.930.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-3151HS
1.940.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SB-1258W
1.940.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
YJ5900
Đầu đọc mã vạch đa tia Youjie YJ5900 (Honeywell)
Giảm 31%
2.950.000 VNĐ 2.050.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Hugo 2600
2.150.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Datalogic QW2400
2.200.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
HF600
2.350.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Honeywell 1450G
2.350.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
YJ4600 2D
2.490.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SB-3180
2.690.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
DS2208
Giảm 12%
3.300.000 VNĐ 2.890.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
1300G
3.030.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-3392 plus
Giảm 17%
3.860.000 VNĐ 3.190.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
MS/MK7120
Honeywell MS/MK 7120 Orbit (Máy quét cho Đại siêu thị)
Giảm 51%
6.500.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột

Size:

Large

Color:

Black
ColorBlack SizeLarge
Zebra DS9208 (2D)
3.200.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Motorola DS9208
3.200.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-6170
Giảm 18%
4.120.000 VNĐ 3.390.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
1900GHD
3.500.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra DS6708
3.550.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Symbol DS6708
3.550.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra DS6708
3.550.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Z-3172 Plus
Giảm 17%
4.600.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-3272SR
4.190.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
M10
4.410.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-8072 plus
5.000.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Z-3192SR
6.170.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-6182
6.499.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Voyager 1452G
6.600.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Metrologic MS6720
8.190.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Honeywell Xenon 1902G-SR Wireless
11.290.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
OPH-1005 (1D)
11.400.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra DS6878