Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Máy in mã vạch Citizen

Cổng kết nối
Kiểu kết nối
Thương Hiệu
Tốc độ in
Độ phân giải