Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Thương Hiệu
Tốc độ in
Độ phân giải