Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Máy in tem nhãn mã vạch Zebra

ZT230 (203dpi)
18.700.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
GT800
6.500.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
105SL Plus (203dpi)
39.500.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra GC420T
8.155.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Bộ nhớ RAM8 MB
ZT410 (203dpi)
21.500.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra 110Xi4 (300dpi)
57.085.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra 140Xi4 (203dpi)
83.600.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra 110Xi4 203dpi
47.000.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
GK420T 203DPi
11.150.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ZT420 (203dpi)
39.700.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra GX430T
13.980.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebra 105SL Plus (300dpi)
45.400.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Cổng kết nối
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Thương Hiệu
Tốc độ in
Độ phân giải