Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Máy kiểm kho

Z-9000
6.100.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
O5100
10.499.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
TC20
12.490.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Datalogic DH60 (2D)
12.190.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Z-9001
Liên hệ để biết giá
BCP-8000
8.500.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
HT630
8.591.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Dolphin 6000
9.886.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
CPT-720
13.650.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
CPT-8000C
Liên hệ để biết giá
FR68
31.955.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Cổng kết nối
Kiểu kết nối
Thương Hiệu