HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kinh Doanh Miền Bắc
Hotline 01 -  0915.945.826
Hotline 02 -  0913.446.826
Hotline 03 -  0973.688.716
Kinh Doanh Miền Nam
Hotline - 0983.870.426
Kinh Doanh Miền Trung
Hotline - 0912.43.8826
Kinh Doanh Bình Dương
Mr. Thuận: 0913.99.22.45
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Đoàn - 0462.914.769

MÁY IN BILL

 • Giảm 40%
1.250.000 Đ 750.000 Đ
HTP-280
 • Giảm 33%
2.800.000 Đ 1.890.000 Đ
 • Giảm 38%
1.250.000 Đ 780.000 Đ
máy in hóa đơn Xprinter Q200
 • Giảm 29%
2.800.000 Đ 1.990.000 Đ
 • Giảm 26%
2.990.000 Đ 2.199.000 Đ

MÁY IN MÃ VẠCH

Godex g500
 • Giảm 18%
4.800.000 Đ 3.950.000 Đ
Zebra GT800-203dpi
 • Giảm 22%
6.950.000 Đ 5.450.000 Đ
 • Giảm 23%
7.350.000 Đ 5.650.000 Đ
zt410 203 dpi
 • Giảm 5%
23.000.000 Đ 21.890.000 Đ
 • Giảm 5%
29.950.000 Đ 28.400.000 Đ
Zebra ZT230
 • Giảm 4%
16.150.000 Đ 15.490.000 Đ
 • Giảm 20%
2.500.000 Đ 1.990.000 Đ

ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH

yj5900
 • Giảm 40%
4.999.000 Đ 2.990.000 Đ
zebex z6170
 • Giảm 11%
4.450.000 Đ 3.950.000 Đ
Honeywell MS7120
 • Giảm 18%
4.590.000 Đ 3.780.000 Đ
 • Giảm 34%
6.149.800 Đ 4.030.000 Đ
 • Giảm 24%
6.200.000 Đ 4.730.000 Đ
 • Giảm 17%
2.200.000 Đ 1.830.000 Đ
 • Giảm 35%
1.350.000 Đ 880.000 Đ

THIẾT BỊ SIÊU THỊ