Giải pháp quản lý bán hàng

Thông tin về tem từ an ninh, bộ gỡ tem từ

05/02/2021
Hường Nguyễn

Như các bạn đã biết, cùng với cổng từ an ninh, tem từ an ninh và bộ gỡ tem từ là các thiết bị đi kèm không thể thiếu. Những thiết bị này là những phụ kiện đi kèm, giúp bảo đảm an ninh cho sản phẩm, hàng hóa, chống trộm cắp, thất thoát. Những bài viết dưới đây sẽ làm rõ tất cả những vấn đề mà bạn cần quan tâm đối với hai thiết bị là chip từ chống trộm (tem từ) và bộ gỡ tem từ (bộ khử từ).

Nếu các bạn muốn tìm hiểu cụ thể về các dòng sản phẩm tem từ cứng và bộ khử từ, truy cập ngay vào 2 liên kết dưới đây:

BỘ GỠ TEM TỪ CỨNG, BÀN KHỬ TỪ

TEM TỪ AN NINH SIÊU THỊ, THỜI TRANG