Giải pháp quản lý bán hàng

Quy định giao nhận

QUY ĐỊNH VỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA KHI KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH VỚI THIẾT BỊ BÁN HÀNG

1. Quy định giao hàng

- Đối với khách hàng nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh

Giao hàng trong vòng 2h đồng hồ đối với các đơn vị tiêu dùng trực tiếp như nhà hàng, shop, cà phê..., khách hàng chịu phí ship theo quy định của Thiết Bị Bán Hàng

Giao hàng trong vòng 48h đối với các đơn vị đại lý, lấy số lượng nhưng <=20 thùng, số lượng >20 thùng thời gian sẽ theo thỏa thuận và theo tình hình thực tế, giao hàng hoàn toàn miễn phí tận nơi

- Đối với khách hàng các tỉnh thành khác

Giao hàng trong vòng 24h đồng hồ đối với các đơn vị tiêu dùng trực tiếp như nhà hàng, shop, cà phê..., khách hàng chịu phí giao hàng theo quy định của Thiết Bị Bán Hàng

Giao hàng trong vòng 72h đối với các đơn vị đại lý, lấy số lượng nhưng <=20 thùng, số lượng >20 thùng thời gian sẽ theo thỏa thuận và theo tình hình thực tế, khách hàng chịu phí giao hàng theo quy định của Thiết Bị Bán Hàng

2. Quy định nhận hàng

- Đối với khách hàng nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh:

Nhận hàng và thanh toán trực tiếp, hoặc chuyển khoản trước khi nhận đối với các đơn vị tiêu dùng trực tiếp như nhà hàng, shop, cà phê...

Chuyển khoản trước 100% hoặc tối thiểu 50% ngay sau khi đặt hàng và thanh toán phần còn lại ngay sau khi nhận hàng

- Đối với khách hàng các tỉnh thành khác

Chuyển khoản trước 100% hoặc tối thiểu 50% ngay sau khi đặt hàng và thanh toán phần còn lại ngay sau khi nhận hàng

Key Đăng ký:

Key 1: A534deaA

Key 2: 2AAGss23

(key đăng ký được thay đổi thường xuyên)