Giải pháp quản lý bán hàng

Liên hệ

Address:

74 Lạc Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội

Email:

tbbh.info@gmail.com

Phone number:

0988-815-496 or 0919-904-826

Social network for chat:

https://www.facebook.com/thietbibanhang.net/

Working hours of the online store consultants:

Thứ Hai 08:30–17:00
Thứ Ba 08:30–17:00
Thứ Tư 08:30–17:00
Thứ Năm 08:30–17:00
Thứ Sáu 08:30–17:00
Thứ Bảy 08:30–11:30
Chủ Nhật Đóng cửa

Map:

How to Reach Us

Thietbibanhang.net