Cân điện tử siêu thị

Cân điện tử được sử dụng phổ biến trong siêu thị, cửa hàng, chuỗi cửa hàng, nhất là cửa hàng thực phẩm, rau củ quả. Cân điện tử mã vạch dùng để in tem nhãn có ghi trọng lượng, in hóa đơn có thông tin sản phẩm, đơn vị tính, giá tiền.