Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Cân điện tử

PR-B
1.650.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
CAS CL-5200B
15.425.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
CL-5200P
15.820.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
PR II
1.635.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ER-PLUS (LCD)
3.800.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ER-PLUS LED
4.220.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
CT-100B
8.645.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
CT-100P
8.900.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ED-H
5.420.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
PR-P
1.850.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ICD-2002F
Liên hệ để biết giá
METTLER TOLEDO - bCom
Liên hệ để biết giá
FV-2029M
Liên hệ để biết giá
SM 5100EV
Liên hệ để biết giá
Cổng kết nối
Giới hạn theo giá (VNĐ)