Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Đầu đọc mã vạch DataLogic

Datalogic QW - 2120
1.329.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Zebex Z-8072 plus
5.000.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Datalogic QW2100
Liên hệ để biết giá
Datalogic QD2330
Liên hệ để biết giá
Zebex Z-8082
Liên hệ để biết giá
QBT2400
Liên hệ để biết giá
Datalogic QW2400
2.200.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
GBT4430
Liên hệ để biết giá
QBT2400
Liên hệ để biết giá
GPS4400
Liên hệ để biết giá
Chế độ quét
Cổng kết nối
Công nghệ
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Hình thức sử dụng
Kiểu kết nối
Số tia quét
Thương Hiệu
Tốc độ quét