Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

HTP

Cổng kết nối
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Kiểu kết nối
Tốc độ in
Khổ giấy