Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Máy quét mã vạch Winson

WNL 6000g AT
990.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
WNI 5010g AT
1.700.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
WNC 5080g AT
1.400.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
WNL 5000g
950.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
WNI 6020g 2D
3.800.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
WNC 5060g 1D
1.100.000 VNĐ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Chế độ quét
Cổng kết nối
Công nghệ
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Hình thức sử dụng
Kiểu kết nối
Số tia quét
Thương Hiệu
Tốc độ quét