Thiết bị bán hàng mã vạch số 1 VN
9/9
Chế độ quét
Công nghệ
Hình thức sử dụng
Xuất xứ
Bảo hành