9/9
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Cổng kết nối
Công nghệ in
Tốc độ in
Tự động cắt giấy
Khổ giấy
Bảo hành