Giải pháp quản lý bán hàng

Foxcom

EASAMM02HP
Giảm 20%
15.470.000  12.300.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành24 tháng Chất liệuAcrylic trong suốt Công nghệ RF
Foxcom EAS5008
Giảm 22%
5.600.000  4.350.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)3 triệu - 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuInox Công nghệ RF
HP02S
2.400 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
HP01 48x42mm
1.575 
EAS-J09
5.040 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
Foxcom EAS6012
Giảm 12%
14.700.000  12.900.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuAcrylic trong suốt Công nghệ RF
FOXCOM EAS5000S2
Giảm 32%
4.699.000  3.200.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)3 triệu - 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuNhôm Công nghệ RF
Foxcom EAS5001
Giảm 23%
4.700.000  3.599.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)3 triệu - 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuInox Công nghệ RF
Foxcom DT03
460.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
AM Foxcom EAS K06
7.920.000 
EAS5012S
Giảm 30%
11.160.000  7.800.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuBạc Công nghệ RF
EAS6010
16.200.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuAcrylic trong suốt Công nghệ RF
AM Foxcom EAS K05
7.920.000 
EAS-AMD02HP
17.000.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuAcrylic trong suốt Công nghệ RF
FoXcom EAS5006
9.600.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuNhôm Công nghệ RF
Foxcom EAS5005
13.000.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuInox Công nghệ RF
EAS-J03OT
1.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
Foxcom HK-01
2.205.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)3 triệu - 5 triệu
HP02
1.600 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
EAS AMD01HP
19.200.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuAcrylic trong suốt Công nghệ RF
HP01N
1.500 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
EAS-SP02
5.400 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
EAS AMD09HP
16.800.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuNhôm Công nghệ AM
EAS-BT01
7.700 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
FoXcom EAS5007
13.000.000 
Giới hạn theo giá (VNĐ)> 5 triệu Xuất XứĐài Loan Bảo Hành12 tháng Chất liệuBạc Công nghệ RF
HP05
8.800 
Giới hạn theo giá (VNĐ)< 1 triệu
Chất liệu
Công nghệ
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Xuất xứ